NATJEČAJ ZA DODJELU 3 (TRI) STIPENDIJE ZAKLADE KAJO DADIĆ

Pojedinačna stipendija u iznosu od 700,00 kuna dodjeljivat će se mjesečno za tekuću školsku/akademsku godinu. Pravo prijave na natječaj, radi dobivanja pomoći za školovanje, imaju učenici završnog razreda srednje škole i studenti s područja grada Splita, koji se školuju na sveučilištima /visokim učilištima na području Republike Hrvatske, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da prijavitelj/ica i jedan od roditelja imaju prebivalište na području grada Splita,
 • da su prijavitelj/ica i obitelj korisnici pomoći za uzdržavanje ili nekog drugog oblika zaštite od strane Centra za socijalnu skrb,
 • da je redovno upisan/a u tekuću školsku/akademsku godinu,
 • da je uspješno završio/la prethodne godine školovanja, da im ostvareni prosjek ocjena u srednjoj školi iznosi najmanje 4,0 odnosno da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova,
 • da prijavitelj/ica ne prima stipendiju drugog davatelja.

Uz zamolbu za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija:

 • preslika osobne iskaznice,
 • uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja,
 • izjava da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu korisnici niti jedne druge stipendije,
 • za učenike potvrda o redovnom upisu u školsku godinu 2018/2019. i prijepis ocjena zadnje dvije godine srednjoškolskog obrazovanja,
 • za studente prve godine potvrda o statusu redovitog studenta te preslika svjedodžbi svih završenih razreda srednje škole,
 • za studente viših godina potvrda o statusu redovnog studenta, prijepis ocjena i potvrda o ostvarenim ECST bodovima,
 • potvrda Centra za socijalnu skrb o korištenju pomoći za uzdržavanje ili nekog drugog oblika zaštite u 2018. godini,
 • motivacijsko pismo.

 

Prijava na natječaj podnosi se isključivo poštom na adresu:

Zaklada “Kajo Dadić” Split, Sinjska 7, 21000 Split, s naznakom “ Prijava za dodjelu stipendije”

Rok za podnošenje prijave je do 17.01.2019.g. Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebnih dokumenata neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

#BudiInformiranBudiAktivan