PROJEKT TALENTIMA DO POSLA

Nezaposlen/a si i tražiš posao ili ti treba novi pristup traženju posla ili samozapošljavanju, odgovore na sva ova pitanja daje projekt Talentima do posla.

Projekt povećava tvoja znanja i vještine, omogućava ti stjecanje prekvalifikacije, osposobljavanja ili stručnog usavršavanja, ohrabruje te i otvara novu perspektivu u potrazi za poslom.

U projektu mogu sudjelovati nezaposlene osobe iz jedne od sljedećih skupina:

 • dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni dulje od 6 mjeseci),
 • dugotrajno nezaposlene osobe (osobe starije od 30 godina nezaposlene dulje od 12 mjeseci),
 • osobe romske nacionalne manjine,
 • osobe s invaliditetom,
 • beskućnici,
 • liječeni ovisnici o drogama,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilanti,
 • migranti,
 • mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi,
 • korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

Za pristup projektu potrebno je

 • priložiti dokumente koji dokazuju pripadnost jednoj od skupina
 • dokumente koji dokazuju status nezaposlene osobe (potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili, ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a, izjava osobe da nije redoviti učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao).

Polaznici će imati priliku upoznati svoj potencijal (talente, inteligencije, osobine ličnosti, vrijednosti, motivatore, uloge, omiljene aktivnosti i interese) rješavanjem različitih testova i upitnika, edukacijom u grupi te intervjuom nakon edukacije.

Važno je upoznati svoj potencijal jer tek kad ga upoznamo možemo i ga ostvarit.

Odabir profesionalnog smjera u skladu s vlastitim osobinama, preferencijama, sposobnostima i motivatorima važan je faktor u izgradnji ispunjenog i sretnog života. Ovaj projekt pomaže upoznati sastavnice osobnog potencijala kako bi u skladu s tim saznanjem mogli nastaviti graditi svoj put dodatnog obrazovanja i karijere.

Nakon upoznavanja osobnog potencijala važno je usvojiti znanja i vještine koje će dovesti i do ostvare-nja potencijala. Neke od tema koje će polaznici imati priliku proći su:

 • dizajn karijere,
 • odabir karijere i potencijalnog smjera,
 • projektni pristup planiranju karijere,
 • autentično predstavljanje poslodavcu (životopis, molba i intervju),
 • motivacija i samomotivacija,
 • kreativni i inovativni pristup zapošljavanju.

Nakon otkrivanja osobnog potencijala na edukaciji i intervjuu te dizajna karijere polaznici dobivaju podršku u pronalaženju programa obrazovanja odraslih koji je verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja a koji bi im omogućio da rade posao koji žele te po-većao konkurentnost na tržištu rada.

 Verificirani programi uključuju:

 • osposobljavanje,
 • prekvalifikaciju
 • stručno usavršavanje.

Upis verificiranog programa obrazovanja je besplatan. Polaznicima koji upišu verificirani program, nakon položenih ispita, stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu.

Tijekom projekta polaznici sudjeluju na radionicama na kojima će se upoznavati s temama,onima koje se pokažu važnima za osnaživanje polaznika pri pronalasku posla. Radionice su ujedno prilika za grupnu podršku i povezivanje s drugim polaznicima.

Za vrijeme trajanja projekta polaznici dobivaju mogućnost individualne podrške. Na individualnim susretima polaznici dobivaju podršku u postavljanju osobnih ciljeva i načinu njihovih ostvarenja.

Projekt provode udruge Put do uspjeha u Zagrebu, Europski dom Slavonski Brod u Slavonskom Brodu i Providnost u Splitu.

Dođite na uvodne radionice u Zagrebu, Splitu, Slavonskom Brodu i saznajte više:

 • 01. 2019. - od 17:30 do 19:30
 • 01. 2019. - od 10:00 do 12:00
 • 01. 2019. - od 17:30 do 19:30
 • 02. 2019. - od 10:00 do 12:00

Za prijavu za sudjelovanje u projektu pošaljite svoj životopis i motivacijsko pismo do 08.02.2019. na sljedeću e-mail adresu: boris.stimac30@gmail.com

Broj mjesta je ograničen, a u projekt će biti uključene osobe koje su motivirane proći cijeli program projekta i  završiti verificirani program obrazovanja odraslih

 

Plan aktivnoti

 

#BudiInformiranBudiAktivan