PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA O DROGAMA - LETAK

S ciljem poticanja zapošljavanja i školovanja osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama te njihove uspješne socijalne integracije, Vlada Republike Hrvatske je 19. 4. 2017. godine donijela "Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja".

Radi uključivanja što većeg broja osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama u školovanje za završetak srednjoškolskog obrazovanja i/ili prekvalifikaciju i doškolovanje Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH je usvojilo i dvije Nadopune Projekta i Protokola suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi Projekta.

S obzirom na  posljednje izmjene u Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama, u prilogu se nalazi ažurirani letak o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama u kojemu su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i centri za socijalnu skrb, nositelji dijela provedbenih mjera i aktivnosti.

 

Prilog:Letak

 

#BudiInformiranBudiAktivan