STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA I NAKNADU DIJELA TROŠKOVA ŠKOLARINE STUDENTIMA POSLJIJEDIPLOMSKIH

Grad Split raspisao je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima  i naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj godini 2018./2019.

Stipendije su namijenjene srednjoškolskim učenicima (30), redovnim studentima preddiplomskog, diplomskog i integriranog  studija osobitog uspjeha u školovanju (100) i studentima poslijediplomskog  studija  (10).

Visina stipendije:

 • za srednjoškolske učenike 600 kuna
 • za studente koji se školuju na visokim učilištima  u Splitu,  kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu  800 kuna
 • za studente koji se školuju na visokim učilištima izvan Splita u Republici Hrvatskoj  i izvan Republike Hrvatske 1.000 kuna
 • za studente poslijediplomskog studija iznos naknade dijela troškova školarine 7.000 kuna neto.

Uvjeti natječaja za učenike:

 • redoviti srednjoškolski učenici koji su u prethodna dva razreda ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja, (a kod umjetničkih zvanja 4,00) i koji su u prethodna dva razreda osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom ili državnom natjecanju iz discipline vezane za nastavni plan i program utvrđen od strane Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske
 • redoviti srednjoškolski učenici koji su u prethodna dva razreda osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na Međunarodnoj olimpijadi, bez obzira na prosjek ocjena ostvaren u prethodna dva razreda.

Uvjeti natječaja za studente:

 • redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine i studenti prve godine integriranog studija koji nisu stariji od 24 godine, a koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje  4,50 za svaku godinu obrazovanja ( kod umjetničkih i zanimanja od interesa za Grad Split 4,00)  i nalaze se od 1. - 5. mjesta,  ili među 10% najbolje plasiranih kandidata na  konačnoj listi upisanih studenata
 • redoviti studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine  integriranog  studija (studenti dviju završnih godina studija  koji nisu stariji  od  28 godina), a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 55 ECTS bodova, i koji su od položenih ispita na svim prethodnim godinama studija  ostvarili težinski prosjek ocjena najmanje 4,00, (a studenti  zanimanja od interesa za grad Split  3,50).

Uvjeti natječaja za studente poslijediplomskog studija:

 • prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog, diplomskog, integriranog te poslijediplomskog studija najmanje 4,50
 • preporuke dvaju sveučilišnih profesora.

Uz ispunjeni obrazac Prijave za dodjelu stipendije  dostavlja se sljedeće:

 1. Domovnica
 2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci, za zadnje 3 godine od dana objave natječaja, za podnositelja prijave i jednog roditelja, (za poslijediplomski studij - uvjerenje samo za podnositelja prijave);
 3. Vlastoručno potpisana izjava učenika odnosno studenta da ne prima stipendiju po drugoj    osnovi;
 4. Potvrda srednje škole, odnosno visokoškolske ustanove o redovnom upisu u školsku/ akademsku godinu 2018./2019;
 5. Za studente ovjereni prijepis ocjena s izračunatim težinskim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, (za studente I. godine preddiplomskog i integriranog studija ovjereni prijepis ocjena zadnja dva razreda srednje škole);
 6. Za studente I. godine studija potvrda visokoškolske ustanove da se nalaze od -5. mjesta,  ili među 10% najbolje plasiranih na konačnoj listi  upisanih studenata;
 7. Za učenike srednjih škola ovjereni prijepis ocjena (svjedodžbe) prethodna dva razreda;
 8. Za učenike, sudionike međunarodnih olimpijada, državnih ili županijskih natjecanja diplomu o postignutom uspjehu ( prvo, drugo ili treće mjesto), tijekom prethodna dva razreda;
 9. Za studente poslijediplomskih studija ovjereni prosjek ocjena tijekom preddiplomskog,   diplomskog, integriranog  te poslijediplomskog studija i  preporuke dvaju sveučilišnih profesora.

Dokumenti pod rednim brojem 1. i 8. mogu biti preslici ukoliko se originali  dostave na uvid  prilikom predaje dokumentacije Centralnoj pisarnici Grada Splita.

Prijava  se  podnosi na obrascu koji se nalazi u privitku ili u pisarnici Grada Splita svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

Prijava se upućuje preporučenom poštom na adresu:

Grad Split - Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju

21000 Split

Obala kneza Branimira 17, s naznakom „Prijava na Natječaj za stipendiranje učenika i studenata i naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj godini 2018./2019

Može se i osobno predati putem Centralne pisarnice na istoj adresi u roku od  15 dana od dana objave  obavijesti u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", a studenti poslijediplomskog studija u roku od 30 dana.

Prijave dostavljene izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

Utvrđene rang-liste kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljene na Oglasnoj ploči Grada Splita, Obala kneza Branimira 17,  i na web stranici: http://www.split.hr/Default.aspx  u roku od 40 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na telefon 310-482 ili osobno u Službi za društvene djelatnosti  Grada Splita, V. kat /soba  505 A.

Privitak: dokumenti potrebni za prijavu za dodjelu stipendija

Obrazac izjave">Obrazac izjave

OBRAZAC PRIJAVE UČENICI">OBRAZAC PRIJAVE UČENICI

OBRAZAC PRIJAVE STUDENTI">OBRAZAC PRIJAVE STUDENTI

OBRAZAC PRIJAVE POSLJEDIPLOMSKI STUDENTI">OBRAZAC PRIJAVE POSLJEDIPLOMSKI STUDENTI

PRAVA ISPTANIKA">PRAVA ISPTANIKA

 

#BudiInformiranBudiAktivan