Događanja

Pregled kalendara događanja

Nadolazeća događanja

Događanja koja se priređuju od strane Obiteljskog centra i pružatelja usluga info pulta. Pružatelji usluga prilikom organiziranja različitih događanja mogu ta ista događanja najaviti i na stranicama Infopulta uz prethodnu obavijest administratoru sa svim bitnim podacima o samom događanju (kada, kako, gdje, u kojem prostoru će se neki događaj odvijati).

SAVJETOVALIŠTE ZA RANU INTERVENCIJU
22.01.2019 @ od 30.01. do 26.06.2019.g. 17:30-18:30 h
Događaj

SAVJETOVALIŠTE ZA RANU INTERVENCIJU

Organizator: Klub trudnica i roditelja Split, od 30.01. do 26.06.2019.g. 17:30-18:30 h

Klub trudnica i roditelja Split (Ruđera Boškovića 28, Split) omogućuje roditeljima sudjelovanje u radu savjetovališta za ranu intervenciju 

s tr......