Događanja

Pregled kalendara događanja

Nadolazeća događanja

Događanja koja se priređuju od strane Obiteljskog centra i pružatelja usluga info pulta. Pružatelji usluga prilikom organiziranja različitih događanja mogu ta ista događanja najaviti i na stranicama Infopulta uz prethodnu obavijest administratoru sa svim bitnim podacima o samom događanju (kada, kako, gdje, u kojem prostoru će se neki događaj odvijati).

OD PRIJAVE DO PROVEDBE: ERASMUS+ PROJEKTI
04.12.2018 @ 20.12.2018.g. od 10:00 do 14:00 h
Događaj

OD PRIJAVE DO PROVEDBE: ERASMUS+ PROJEKTI

Organizator: Klub zona, 20.12.2018.g. od 10:00 do 14:00 h

Culture Hub Croatia, Info zona i Klub Zona organiziraju četverosatnu edukaciju o izradi projektnih prijedloga u sklopu programa Erasmus+ u podr......

MALE TAJNE RODITELJSTVA - BESPLATNI CIKLUS PREDAVANJA U PROSINCU
29.11.2018 @ 03.12. i 10.12.2018.g.
Događaj

MALE TAJNE RODITELJSTVA - BESPLATNI CIKLUS PREDAVANJA U PROSINCU

Organizator: Klub trudnica i roditelja Split, 03.12. i 10.12.2018.g.

Klub trudnica i roditelja Split uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Splitsko-dalmatinske ž......

RADIONICA OBITELJSKIH/SISTEMSKIH KONSTELACIJA
04.12.2018 @ 22.12.2018.g. u 09:00 do 21:00 h
Događaj

RADIONICA OBITELJSKIH/SISTEMSKIH KONSTELACIJA

Organizator: Art Studio PaPe udruga Novem, 22.12.2018.g. u 09:00 do 21:00 h

Radionica obiteljskih konstelacija će se održati 22.12. 2018.g. u 09:00 do 21:00 h u prostoru udruge Novem, Križine 9, Split, te će ju voditi <......