Dobrodošli

Nova usluga Centra za socijalnu skrb SplitDobrodošli na INFO PULT

Info pult je nova usluga Centra za socijalnu skrb Split kojom želimo unaprijediti informiranosti i komunikaciju s građanima i educirati ih o uslugama i pružateljima usluga koji su namijenjeni zadovoljavanju i rješavanju njihovih specifičnih potreba. Osnovna svrha aplikacije Info pult je da građani dobiju pravodobnu i točnu  informaciju kako, odnosno gdje riješiti problem i/ili poteškoću s kojom se suočavaju. Mogućnost izbora, poruka je s kojom idemo prema njima.


Zašto smo pokrenuli info pult?

Kroz različite nacionalne strateške dokumente među prioritetima istaknuta je potreba bolje informiranosti građana o njihovim pravima i uslugama.

Tome u prilog idu i rezultati nekih istraživanja (Socijalne potrebe splitskih obitelji; sociološko istraživanje,Split,2009.) gdje ispitanici govore o nužnosti bolje komunikacije s javnosti kako bi se nepovjerljivost, zatvorenost i frustriranost građana popravila...Predlažu otvaranje info telefona, pulta koji bi olakšali brže rješavanje njihovih  osobnih problema.Grad mora, prema mišljenju ispitanika, obogatiti svoje internet stranice da budu brže, informativnije, ažurnije i pune primjera dobre prakse u kojima se javno, toplo i ljudski ilustrira kako su rješavali svoje socijalne probleme.

Slični cilj postavio je i UNDP(svjetska mreža UN-a za razvoj) u istraživanju „Mapiranje alternativnih socijalnih usluga/programa po županijama, Zagreb, 2008., gdje je među zaključcima istaknuta važnost, s pozicije korisnika i njihovih obitelji, dobivanja pravovremenih informacija o vrsti usluga i kontakte pružatelja usluga na područjima gdje žive.


Metodologija prikupljanja podataka

Informacije o socijalnim uslugama i pružateljima usluga prikupljene su putem mrežnih stranica ili direktnih upita prema pružateljima usluga o uslugama, programima i projektima.

Isključeni su podaci o osnovnim pravima/novčanim pomoćima o kojima se građani mogu informirati na:

www.mojauprava.hr i  www.czss-split.hr


Pojmovnik za pretraživanje

Usluga :funkcija usluge je da zadovolji osobnu ili socijalnu potrebu korisnika (npr. usluga smještaja, boravka, savjetovanja, psihosocijalna podrška…) 

Skupina korisnika: grupirane potrebe prema specifičnoj grupi korisnika prema kojoj se definiraju određene usluge (npr. djeca, obitelj, odrasli pojedinci, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom…). 

Pružatelj usluga: svi oni (javne ustanove, udruge, privatni sektor) koji organiziraju i realiziraju usluge/programe prema određenim korisničinim skupinama.