OBAVIJEST KORISNICIMA CZSS SPLIT

Obaviještavaju se korisnici Centra za socijalnu skrb Split (CZSS Split), o povećanju osnovice te sukladno tome iznosu prihoda za ostvarenje prava na osobnu invalidninu te doplatka za pomoć i njegu.

Povećanje visine iznosa za osobnu invalidninu te doplatka za pomoć i njegu će dobiti oni korisnici za koje se utvrdi (tijekom postupka preispitivanja svakog pojedinog predmeta korisnika, koji je u tijeku), da i dalje ostvaruju pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu i to nakon obavljenog preispitivanja, a nakon čega će uslijediti donošenje novog rješenja o pravu s novim iznosom.

Korisnicima će se izvršiti isplata prava na osobnu invalidninu ili doplatka za pomoć i njegu, zajedno sa razlikom zaostataka nove visine prihoda. (Primjer: Mate Matić je u postupku preispitivanja preispitan u svibnju 2018.g., u vezi njegovog prava kojeg ostvaruje. Ako se postupkom utvrdi da i dalje ostvaruje pravo, a isplata novog ostvarenog prava stigne na naplatu u listopadu 2018.g., Mati će se isplatiti zaostaci od 250 kn mjesečne razlike novog iznosa visine prihoda od 1.500 kn u odnosu na prošlu visinu od 1.250 kn i to počevši od 01.04.2018.g., kada promjena stupa na snagu.)

Nova izmjena zakona uključuje da se u prihod ne uračunava plaća i autorski honorar, te se ovim omogućuje da veća skupina ljudi ostvari pravo na osobnu invalidninu.

Pravo na osobnu invalidninu iznosi 1.500 kuna mjesečno tj. 300% osnovice.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu iznosi:

  • u punom iznosu 600 kuna mjesečno tj. 120% osnovice.
  • u smanjenom iznosu 420 kuna mjesečno tj. 84% osnovice.