Pružatelji usluga

CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT

Opis pružatelja usluga

Centar Samaritanac je specijalizirana ustanova koja u okviru stalnog smještaja (kapacitet 36 osoba) pruža usluge stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju, socijalnog rada te medicinske i psihosocijalne rehabilitacije nepokretnim osobama sa težim i teškim stupnjem mentalne retardacije. Svaka osoba sa mentalnim oštećenjem ima sposobnosti za napredak, stoga je vizija Centra omogućiti zadovoljenje sveukupnih potreba korisnika u svim sferama života.

Svakodnevni život korisnika prilagođen je njegovim specifičnim potrebama, a što se odnosi na komunikaciju, njegu, radnu terapiju, psihosocijalnu rehabilitaciju i sl. Uz ponudu osnovnih životnih usluga pružamo dodatne sadržaje koji se odnose na kvalitetno osmišljavanje slobodnog vremena (dodatni terapijski sadržaji). Svakom korisniku omogućen je kontakt sa svojom obitelji i bliskim osobama, a posjete su omogućene svakodnevno od 8 do 19 sati.

Za ostvarivanje prava na uslugu smještaja nadležni Centar za socijalnu skrb podnosi zahtjev. Komisija za prijem i otpust korisnika Centra za rehabilitaciju Samaritanac donosi odluku o prijemu i istu vraća nadležnom Centru za socijalnu skrb. Usluge se uglavnom financiraju iz sredstava nadležnog Ministarstva i dijelom doprinosa samih korisnika kroz participaciju koju je nadležni centar za socijalnu skrb odredio. Drugi vid participacije korisnika su mirovine koje su naslijedili od roditelja. 

 

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci