Pružatelji usluga

ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU

Opis pružatelja usluga

Zaklada „Hrvatska za djecu“ neprofitna je organizacija koju je posebnim Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“ osnovala Republika Hrvatska.

Područje djelovanja Zaklade odnosi se na:

• promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece,

• osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, 

• podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja usmjerenih na podržavanje rasta i razvoja djece.

Zaklada uz sve navedeno, također pruža potporu u ostvarenju izuzetnih sposobnosti kod nadarene djece, a istovremeno se brine i o djeci koja izlaze iz sustava skrbi. 

Kako bi ostvarile pravo na potporu, fizičke osobe poštanskim ili osobnim putem podnose Zakladi odabrani zahtjev za dodjelu potpore, koji treba biti upotpunjen potrebnom dokaznom dokumentacijom, uključujući osobne i kontakt podatke podnositelja zahtjeva.

 

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci