Pružatelji usluga

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA

Opis pružatelja usluga

Centar za socijalnu skrb Makarska je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih.  Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Sjedište Centra je u Makarskoj,  a u njegovom sastavu djeluje i podružnica u Vrgorcu. Djelokrug rada Centra je područje grada Makarske, te Općine Brela, Općine Baška Voda, Općine Tučepi, Općine Podgora i Općine Gradac, s pripadajućim naseljima. Djelatnost Centra je određena je Zakonom o socijalnoj skrbi.

Radno vrijeme sa strankama:

- ponedjeljak, utorak, petak: 8:00 - 12:00 h

- četvrtak: 10:00 do 12:00 h

Srijedom Centar ne radi sa strankama. 

Sektor

Javni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci