Pružatelji usluga

PODRUŽNICA VRGORAC - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA

Opis pružatelja usluga

U sklopu Centra za socijalnu skrb Makarska djeluje i Podružnica Vrgorac, a djelokrug njenog rada je područje grada Vrgorca s pripadajućim naseljima. Podružnicu Centra za socijalnu skrb Makarska vodi predstojnica, Dragana Erceg, mag. soc. rada, koja ima ovlasti u skladu s djelatnosti koja je određena rješenjem o osnivanju i statutom Centra. Stručne poslove obavljaju pravnica i dvije socijalne radnice, te socijalna radnica koja je ujedno i predstojnica Podružnice. U Podružnici se obavljaju i administrativni poslovi te obračun i isplata novčanih pomoći za korisnike područja grada Vrgorca s pripadajućim naseljima. Podružnica nije pravna osoba te njezinom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Centar.

Radno vrijeme sa strankama:

- ponedjeljak, utorak, petak: 8:00 - 12:00 h

- četvrtak: 10:00 do 12:00 h

Srijedom Podružnica ne radi sa strankama. 

Sektor

Javni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci