Pružatelji usluga

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ

Opis pružatelja usluga

Centar za socijalnu skrb Sinj je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih.  Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Centar za socijalnu skrb Sinj je osnovan za područje gradova Sinja, Trilja, Vrlike i općina Hrvace, Otok i Dicmo. 

Radno vrijeme sa strankama:

- ponedjeljak, utorak i srijeda: 7:30 -12:30 h

- četvrtak: 7:30 -13:30 h

Centar petkom ne radi sa strankama. 

Sektor

Javni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci