Pružatelji usluga

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ - SUPETAR

Opis pružatelja usluga

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska , a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar osnovan je rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih za područje Grada Supetra te Općina: Milna, Sutivan, Postira, Pučišća, Selca, Bol i Nerežišća s pripadajućim naseljima. 

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez  odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.


Sektor

Javni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci