Pružatelji usluga

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Opis pružatelja usluga

Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Centar za socijalnu skrb Trogir osnovan je za područje Grada Trogira, općine Marina, općine Okrug i općine Seget.

Radno vrijeme sa strankama: 

- ponedjeljak, četvrtak i petak: 8:00 - 11:00 h

- utorak dvokratno: 8:00 -11 sati i 12:00 - 14:00 h

Centar srijedom ne radi sa strankama. Centar za socijalnu skrb Trogir ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.

Kontakte svih djelatnica Centra možete pronaći na linku: http://czss-trogir.hr/kontakti/

Sektor

Javni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci