Pružatelji usluga

VITA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Opis pružatelja usluga

Dom za starije i nemoćne Vita nalazi se u Strožancu na lijepoj lokaciji uz more i vrhunsku brigu i osoblje. Svim korisnicima osigurana je kvalitetna 24-satna njega i medicinska skrb koju osigurava tim medicinskih sestara i njegovateljica, fizioterapeuta, psihologa te pomoćnog osoblja. Prehrana je primjerena i prilagođena dobi i dijagnozi korisnika, sve sukladno normativima. 

S obzirom na vrstu smještaja, moguć je:

  • Stalni smještaj
  • Tjedni smještaj
  • Cjelodnevni boravak
  • Poludnevni boravak
  • Smještaj terminalnih bolesnika u stacionaru

Svim korisnicima Doma (pokretnim ili nepokretnim) pružaju se zdravstvene usluge koje uključuju:

  • Stalni zdravstveni nadzor liječnika opće medicine
  • Zdravstvenu njegu uz cjelodnevni stručni nadzor
  • Fizikalnu terapiju
  • Psihološku podršku i savjetovanje

Uz smještaj i zdravstvenu njegu korisnika, posebno se vodi računa o organiziranju kvalitetnog povođenja vremena kroz radne i slobodne aktivnosti. Grupni rad s korisnicima obuhvaćen je u nizu aktivnosti kojima se korisniku pomaže da se kroz grupnu dinamiku što bolje socijalizira u ustanovi i poveže s ostalim korisnicima u Domu. Održavaju se likovno – kreativne radionice, društvene igre, glazbena i dosjetna terapija, molitvena grupa i vjerske aktivnosti. Nadalje obilježavaju se rođendani, blagdani i važniji datumi uz prigodni program te se organiziraju izleti, odlasci na more i slične aktivnosti.

Sektor

Ostali pružatelji usluga

Galerija Fotografija
Kontakt podaci