Pružatelji usluga

ZDRAVSTVENA USTANOVA - VITA

Opis pružatelja usluga

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući „Vita“ je privatna zdravstvena ustanova, osnovana 1996. godine koja provodi sve postupke zdravstvene njege.

Način rada ustanove je zadovoljenje primarnih potreba i rad na psihološkom zdravlju i dobrobiti korisnika.

Ustanova ima i prvi stacionar u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji obuhvaća skrb korisnika svih dobnih skupina te rad s djecom s poteškoćama u razvoju (neurorazvojna terapija za djecu od rođenja po BOBATH i VOJTA metodi).

Stručni tim provodi sve postupke zdravstvene njege, od minimalne zdravstvene njege teško pokretnog korisnika, edukacije bolesnika i njegove obitelji pa sve do zdravstvene njege teških te palijativnih bolesnika.

Sektor

Ostali pružatelji usluga

Galerija Fotografija
Kontakt podaci