Pružatelji usluga

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Opis pružatelja usluga

Pomoć iz socijalne skrbi koju dodjeljuje Splitsko-dalmatinska županija isključivo je novčana pomoć u svrhu lakšeg prevladavanja trenutačnih nepogodnih životnih (materijalnih) prilika. 

Namijenjena je prvenstveno:

  • mnogočlanim obiteljima bez ikakvih primanja sa troje ili više djece,
  • obiteljima u kojima su rođene trojke ili četvorke,
  • teško oboljelim osobama ako je iskazana opravdana potreba za skupim liječenjem,
  • invalidima radi nabavke ortopedskim pomagala,
  • naročito invalidima iz Domovinskog rata, 
  • obiteljima koje su ugrožene elementarnim nepogodama,
  • razvojačenim hrvatskim braniteljima teškog socijalnog statusa

Visina jednokratne novčane pomoći određuje se do iznosa koji podmiruje prevladavanje trenutačnih teških životnih prilika, a korisniku se može odobriti ukupno pomoći najviše do trostrukog mjesečnog iznosa pomoći uzdržavanja za samca ili obitelj (s odgovarajućim brojem članova). 

 

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci