Pružatelji usluga

POLIKLINIKA PLAVO SVJETLO

Opis pružatelja usluga

Privatna poliklinika Plavo svjetlo je specijalizirana za pružanje trandisciplinarne dijagnostike, medicinskih i edukacijsko rehabilitacijskih tretmana temeljenih na znanstvenim dokazima.

Poliklinika pruža usluge dijagnostike i tretmana za djecu i mlade s poremećajima iz autističnog spektra, te s drugim razvojnim poremećajima (poremećaji govora i jezika motoričkih funkcija, vještina učenja i sl.)

Sektor

Ostali pružatelji usluga

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci