Pružatelji usluga

UDRUGA DUGA

Opis pružatelja usluga

Udruga "Duga" namijenjena je djeci, mladima i roditeljima. Cilj udruge je podizanje kvalitete življenja djece i mladih, korisno i aktivno korištenje njihovog slobodnog vremena, pružanje specifične potpore djeci i mladima kako bi uspješno svladavali probleme na koje nailaze tijekom svog odrastanja i sazrijevanja, te poticanje osobnog razvoja i razvoja volonterskog rada.

Centar za djecu, mlade i obitelj glavni je program udruge u sklopu kojeg se besplatno izvode aktivnosti:

  • "S uspjehom kroz školu" (pomoć pri učenju)
  • Trening socijalnih vještina
  • Likovne radionice
  • Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi su: prevencija nasilja među djecom i mladima, prevencija nasilja u obitelji, potpora obrazovanja djece i mladih s posebnim potrebama, stručna psihosocijalna pomoć i podrška, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju.

Sektor

Civilni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci