Pružatelji usluga

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT

Opis pružatelja usluga

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split osnovan od strane Republike Hrvatske te Grada Splita, je ustanova za organizaciju i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.

Profesionalna rehabilitacija je niz mjera: rehabilitacijsko-edukativnih, socijalnih, psiholoških, pravnih, radno-tehnoloških i tehničkih te gospodarskih koje su usmjerene na stjecanje radnih znanja, vještina i navika. Programsko usmjerenje orijentirano je na uključivanje osoba s invaliditetom u rad gdje će one postići najbolji radni učinak s minimalnom mogućnošću narušavanja preostalih radnih i općih sposobnosti.

Usluge se provode za zaposlene i nezaposlene osobe s invaliditetom, međutim, mogu se provoditi i za druge osjetljive skupine koje imaju nepovoljan položaj na tržištu rada. Centar ih obavlja samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete sukladno pravilima profesionalne rehabilitacije. Utvrđuju se individualnim planom profesionalne rehabilitacije.

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci