Pružatelji usluga

CLARITUDO

Opis pružatelja usluga

Claritudo je privatna ustanova koja pruža logopedsku podršku, edukacijsko-rehabilitacijske vježbe, terapiju senzorne integracije, fizikalnu terapiju, te surađuje s roditeljima i s vanjskim ustanovama. To je mjesto na kojem će roditelji dobiti željene informacije, potrebne savjete, te  vježbe za svoje dijete.

Roditeljima se nastoji pružiti podrška i dati smjernice na putu kojem prolaze kroz odrastanje svoje djece. U tome im pomaže stručni tim kojega čine:

  • Ines Gudelj - fizioterapeut
  • Ina Gilja – logoped
  • Ines Čukelj - edukacijski rehabilitator
  • Petra Škaro Peročević – logoped i audiorehabilitator
  • Iris Čukelj - edukacijski rehabilitator
  • Vedrana Vučković - edukacijski rehabilitator

Moto cijelog tima Claritudo je stvoriti „kučicu“ koja bi bila  utočište i zaštita koju svako dijete treba  i mora imati.

Sektor

Ostali pružatelji usluga

Galerija Fotografija
Kontakt podaci