Pružatelji usluga

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "AGAPE"

Opis pružatelja usluga

Udrugu Agape osnovalo je osamnaest građana s osnovnim ciljem promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, kulturnih, socijalnih, informacijskih i drugih interesa svojih članova. Djeluje na području grada Omiša te općina Šestanovac, Zadvarje, Dugi rat i Podstrana.

Ona je slobodno i dobrovoljno udruženje osoba oboljelih od distrofije, osoba s posljedicom cerebralne i dječje paralize, paraplegijom, amputacijom ekstremiteta i oštećenjem tjelesnih organa i njihovih funkcija i njihovih roditelja ili skrbnika, te drugih fizičkih i pravnih osoba voljnih da organizirano potiču mjere i akcije na rehabilitaciju, socijalizaciju skrbi i poboljšanju socijalnog i životnog statusa osoba s invaliditetom.

U svom djelovanju bave se prikupljanjem i obrađivanjem podataka za osobe s invaliditetom, te unapređenje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije. Organizira kulturni i zabavni život svojih članova i potiče poboljšanje zakonske regulative i osnivanje službi, te ustanova za osobe s invaliditetom. Upoznaje javnost i širi pozitivno ozračje prema potrebama osoba s invaliditetom (OSI), pruža direktnu i indirektnu pomoć članovima i surađuje sa srodnim organizacijama, te lokalnom zajednicom.

Sektor

Civilni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci