Pružatelji usluga

UDRUGA "NAŠA DICA"

Opis pružatelja usluga

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Naša dica” osnovana je s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji. Njena svrha je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Ciljevi Udruge su:

  • upoznavanje javnosti s problemima i specifičnostima djece s posebnim potrebama kao što su djeca s autizmom, komunikacijskim teškoćama, poremećajem pažnje i drugim teškoćama u razvoju, tjelesnim i intelektualnim teškoćama
  • podrška, pomoć i senzibilizacija prema djeci i osobama s posebnim potrebama i njihovim obiteljima
  • organiziranje i provođenje rano intervencijskih programa rada                                                               
  • osiguravanje pomoćnika u vrtićima i školama
  • integracija i inkluzija djece s posebnim potrebama u redovne odgojno-obrazovne ustanove po redovnim, prilagođenim ili individualiziranim programima u skladu s njihovim mogućnostima                               
  • organiziranje i provđenje eduakcijsko-rehabilitacijskih, socijalzacijskih, sportsko rekreativnih, kulturnih i zabavnih programa rada prilagođeni djeci i osobama s posebnim potrebama s ciljem postepenog uključivanja u redovne programe
  • izgradnja i otvaranje područnog (regionalnog) centra na području djelovanja Udruge
  • radno osposobljavanje osoba s posebnim potrebama                                                                                               
  • deinstucionalizacija i osiguranje adekvatnog smještaja u stambenim zajednicama, stanovima za osobe s posebnim potrebama
  • volonterstvo

Područje djelovanja udruge je socijalna djelatnost, obrazovanje, znanost i zaštita zdravlja.

Kako su neke od djelatnosti udruge i poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s posebnim potrebama te organizacija istih, udruga nastoji organizirati razne edukacijske radionice, seminare, predavanja i sl. Prema potrebama djece, odnosno stručnjaka koji rade s djecom te roditelja organiziraju se razna predavanja, edukacije, seminari i sl. ne samo za potrebe djece i stručnjaka iz udruge već i na lokalnoj te regionalnoj razini.

Sektor

Civilni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci