Pružatelji usluga

SIGURAN KORAK

Opis pružatelja usluga

Siguran korak je privatna ustanova koja pruža senzorno integracijske, logopedske i edukacijsko-rehabilitacijske procjene/terapije djeci s različitim razvojnim potrebama.

Centar „Siguran korak“ je namijenjen poboljšanju funkcioniranja djece s teškoćama u razvoju, a to se odnosi na; djecu s teškoćama iz autističnog spektra, poremećajem senzorne integracije, djecu s Downovim i drugim manje poznatim genetskim sindromima, djecu s višestrukim oštećenjima i odstupanjima u psihomotornom razvoju, djecu s cerebralnom paralizom i ostalim trajnim neurološkim odstupanjima, visoko neurorizičnu djecu, djecu s intelektualnim teškoćama, te na drugu djecu s teškoćama kojima je u osnovi teškoća govornog razumijevanja i/ili komunikacije u cjelini. Ovisno o potrebama djeteta uvedeni su terapijski tretmani za djecu od 0-3 god do predškolske i školske dobi.

Uz početnu procjenu moguće je ostvariti i usluge koje su na raspolaganju; logopedska terapija, edukacijsko-tehabilitacijska terapija, terapija senzorne integracije i neurofeedback terapija.

Sektor

Ostali pružatelji usluga

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci