Pružatelji usluga

VINKO BEK - ODJEL INTEGRACIJE SPLIT

Opis pružatelja usluga

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" Zagreb, ustanova je za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju slijepe i slabovidne djece, mladeži i odraslih. Program integracije u Centru sustavno se provodi od 1994. godine, a omogućuje djeci s oštećenjem vida optimalan razvoj, obrazovanje i sudjelovanje u životu lokalne zajednice. 

Program Odjela integracije namijenjen je djeci i mladima koji imaju oštećenje vida, u dobi od 0 do 18 godina života, tj. do završetka redovnog srednjoškolskog obrazovanja koji žele i mogu (ovisno o sposobnostima djeteta, te resursima Centra) uslugu primati u svom mjestu stanovanja.

Cilj  programa je:

 • kvalitetan život djece i mladih s oštećenjem vida i njihove obitelji,
 • razvijanje životnih i obrazovnih potencijala djece i mladih s oštećenjem vida kako bi se postigla najveća moguća samostalnost kroz usluge rane intervencije, psihosocijalne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), poludnevnog boravka,
 • uključivanje djece i mladih s oštećenjem vida u redovni odgojno-obrazovni sustav (vrtić i školu) i u lokalnu zajednicu pružanjem stručne podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima.

 Uvjeti potrebni za uključivanje u program su:

 • oštećenje vida utvrđeno na timskoj procjeni i/ili od strane oftalmologa,
 • dob od 0 do 18 godina,
 • Hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • preporuka Stručnog tima Centra “Vinko Bek” za uključivanje u program.

Da bi se ostvarilo pravo na usluge Centra "Vinko Bek", roditelji/skrbnici djeteta podnose zahtjev za timsku procjenu nadležnom centru za socijalnu skrb (CZSS). Stručni tim Centra "Vinko Bek" po dostavljenom službenom zahtjevu CZSS obavlja timsku procjenu na osnovu čijeg stručnog mišljenja roditelji/skrbnici podnose CZSS zahtjev za određenu socijalnu uslugu: rane intervencije/psihosocijalne podrške/pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) /poludnevnog boravka.

Potrebni dokumenti za pružanje socijalnih usluga:

 • zahtjev centra za socijalnu skrb Centru „Vinko Bek“ za pružanje socijalne usluge,
 • socijalna anamneza,
 • zdravstvena dokumentacija,
 • nalazi i mišljenja tijela vještačenja (za integraciju i psihosocijalnu podršku navodi se odgovarajući članak za oštećenje vida, a za uslugu rane intervencije dovoljno je mišljenje liječnika specijalista),
 • rodni list,
 • domovnica,
 • rješenje nadležnog županijskog/gradskog ureda o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja (za osnovnu školu),
 • mišljenje stručnog tima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o profesionalnom usmjeravanju (za srednju školu),
 • rješenje Centra za socijalnu skrb o pružanju socijalne usluge.

Centar "Vinko Bek" u suradnji s udrugom POZA snima zvučnu lektiru. Knjige snimaju i čitaju članovi udruge, to nisu profesionalni spikeri i greške su moguće, ali zbog pokazanog entuzijazma, ove snimke imaju dodatnu vrijednost 

Link na zvučnu lektiru: https://coovinkobek.hr/kutak-za-korisnike-3/zvucna-lektira

U dislociranoj jedinici Centra za odgoj i obrazovanje slijepe i slabovidne djece “Vinko Bek” Split, provode se programi koji su potrebni djeci s oštećenjima vida da bi mogli funkcionirati u školama. Jedna od najvažnijih djelatnosti Centra je rana intervencija kod slijepog ili slabovidnog djeteta, odnosno individualiziran proces pri planiranju programa u kojemu se uvažavaju obilježja i okolnosti vezane za pojedino dijete i njegovu obitelj.

Program Centra obuhvaća:

 • edukaciju učitelja, odgojitelja i drugih stručnih suradnika,
 • opskrbu udžbenicima,
 • savjetovalište roditeljima kako se nositi s tim izazovom,
 • učenje djeteta vještini hodanja sa štapom, braice i svega potrebnog za osamostaljivanje slijepih i slabovidnih osoba.

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci