Pružatelji usluga

USTANOVA DES

Opis pružatelja usluga

Ustanova DES (Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom) je poduzeće koje je osnovano s osnovnima ciljem da se zaposle i rehabilitiraju osobe s invaliditetom.

Cilj poslovanja je radna i socijalna integracija osoba s invaliditetom koja se dnevno provodi u proizvodnim radnim jedinicama (Tiskara, Kartonaža, Fleksografija, Konfekcija, Sitotisak, Prehrana), pripadajućim službama (Računovodstveno financijska, Opća, pravna i kadrovska, Komercijalna, Tehnička), RJ Rehabilitacija i Uredu ravnatelja, u kojima zajedno rade osobe s invaliditetom i ostali radnici.

Ustanova DES već 11 godina pruža usluge Pučke kuhinje socijalno najugroženijim sugrađanima, te se u njoj provode i radionice koje su nastavak projekta SLID (Socijalna i radna integracija osoba s invaliditetom) financiranog putem programa IPA Jadranska prekogranična suradnja. Sredstvima EU uređene su i opremljene tri radionice (kulinarska, tekstilna i informatička) u kojima se dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom radno osposobljavaju u okviru stečenih kvalifikacija za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Ove aktivnosti se nastavljaju i nakon završetka projekta, u suradnji s HZZ-om.

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci