Svi pružatelji usluga

Pretraži pružatelje usluga

VIS - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Javni sektor

Dom Vis je smješten na predjelu Kut u gradu Visu, u blizini mora, okružen vrtom i zelenilom.......

LOVRET - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Javni sektor

Dom za starije i nemoćne osobe Lovret u Splitu državna je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač......

CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB - USTROJBENA JEDINICA SPLIT
Javni sektor

Centar za autizam Split osnovan je 1997.g. kao podružnica Centra za autizam Zagreb. Osnovna djelatn......

URED PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU SPLIT
Javni sektor

Prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i in......

OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE KAŠTEL STARI
Javni sektor

Savjetovalište je namijenjeno svim pojedincima i obiteljima u lokalnoj zajednici. Program rada uključuje educiranj......

CISOK - CENTAR ZA INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O KARIJERI
Javni sektor

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) unapređuje osobne potencijale korisnika za cjeloži......

CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA
Javni sektor

Centar za rehabilitaciju ˝Fra Ante Sekelez˝ Vrlika ustanova je socijalne s......

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ
Javni sektor

  Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split je j......

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI SPLIT
Javni sektor

Dom za odgoj djece i mladeži Split javna je ustanova socijalne skrbi čije je stručno djelovanje us......

CENTAR ZA REHABILITACIJU - MIR
Javni sektor

Centar za rehabilitaciju "MIR", Kaštel Novi, Rudine javna je ustanova socijalne skrbi koja nudi smje&s......

DJEČJI DOM MAESTRAL
Javni sektor

Dječji dom "Maestral" ustanova je socijalne skrbi koja zbrinjava djecu bez roditelja i odgovarajuć......

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI
Javni sektor

Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači“ Split ustanova je koja pruža socijaln......

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR
Javni sektor

Dom za odrasle osobe Trogir zbrinjava 87 korisnika, od čega ih je 75 na stalnom smještaj......

OBITELJSKI CENTAR SPLIT - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Obiteljski centar pruža usluge savjetovanja, edukacija i preventivnih programa te aktivnosti promicanja ideja obite......

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - REGIONALNI URED SPLIT
Javni sektor

Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom......