Svi pružatelji usluga

Pretraži pružatelje usluga

DJEČJI DOM MAESTRAL - PODRUŽNICA MILJENKO I DOBRILA
Javni sektor

Dječji dom "Maestral" ustanova je socijalne skrbi koja skrbi o djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja il......

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU
Javni sektor

Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split je županijska ustanova koja je zapo......

CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ
Javni sektor

Hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji ili stradalnici Domovinskog rata kojima je potrebna pravna, socijalna ......

REGIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU
Javni sektor

Hrvatski branitelji oboljeli od PTSP-a i drugih psihičkih poremećaja koji su u uzročno-posljedičnoj vezi sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta......

URED DRŽAVNE UPRAVE U SDŽ
Javni sektor

Ured obavlja poslove državne uprave na području Splitsko-dalmatinske županije utvrđene zakonom kojim se uređuje p......

CENTAR ZA SAVJETOVANJE STUDENATA
Javni sektor

Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta studentima Sveučilišta u Splitu pruža......

PRAVNA KLINIKA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU
Javni sektor

Pravna klinika je, prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, organizacijska jedinica Pravnog fakulte......

PROBACIJSKI URED SPLIT
Javni sektor

Probacijska služba obavlja probacijske poslove u suradnji sa zajednicom, s ciljem zaštite dru......

PODRUŽNICA KAŠTELA - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:...

PODRUŽNICA SOLIN - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:...

PODRUŽNICA HVAR - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:...

PODRUŽNICA VIS - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:...

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Split ustanova je s javnim ovlastima, koja pomaže građanima u ostvarivanju......

GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Javni sektor

Djelokrug rada:  obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijal......

GRAD KAŠTELA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
Javni sektor

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi Grad Kaštela kroz različite programe pomaže so......