Svi pružatelji usluga

Pretraži pružatelje usluga

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Imotski je  ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ......