Svi pružatelji usluga

Pretraži pružatelje usluga

DRUŠTVO PSIHOLOGA U SPLITU
Civilni sektor

Društvo psihologa u Splitu (DPS) djeluje u sklopu Hrvatskog psihološkog Dru&scaron......

UDRUGA DUGA
Civilni sektor

Udruga "Duga" namijenjena je djeci, mladima i rodite......

MATICA UMIROVLJENIKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Civilni sektor

Područje djelovanja Matice je socijalna, zdravstvena i kulturna djelatnost.  Ciljevi su: 1. Okupljati i organizirati udruge u......

UDRUGA CENTAR ZA NEROĐENI ŽIVOT-BETLEHEM SPLIT
Civilni sektor

Udruga za promicanje dostojanstva ljudskog života i obrane nerođen......

UDRUGA KOLAJNA LJUBAVI
Civilni sektor

Udruga "Kolajna ljubavi" osnovana je s ciljem pomaga......

UDRUGA DOBRE VILE
Civilni sektor

Udruga "Dobre vile" je udruga humanitarno-socijalnog......

UDRUGA SV. VINKA PAULSKOG
Civilni sektor

Udruga sv. Vinka Paulskog je međunarodna, katolička, karitativna i volonterska udruga laika ......

UDRUGA UDOMITELJA DJECE SDŽ TOBOLAC
Civilni sektor

Udruga udomitelja djece Splitsko-dalmatinske županije „Tobola......

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJE DIJETE
Civilni sektor

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU „Moje dijete“ SOLIN je osno......

UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA OSJET
Civilni sektor

Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita "Osjet", je ......

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SUNCE
Civilni sektor

Udruga osoba s invaliditetom "Sunce" je društ......

UDRUGA PRIJATELJ - OMIŠ
Civilni sektor

Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama "Prijatelj" -......

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA KAŠTELA
Civilni sektor

Udruga tjelesnih invalida Kaštela okuplja oso......

UDRUGA NOVA BUDUĆNOST
Civilni sektor

    ...

UDRUGA SV. JERONIM
Civilni sektor

Udruga "Sv. Jeronim" pruža humanitarne i socijalne ......