Usluga

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZBOG NEMOGUĆNOSTI PODMIRENJA OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA

Opis usluge

  • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, 
  • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja, 
  • članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć ako se nalaze u jednoj o sljedećih situacija:
a) teške akutne, teške kronične, maligne bolesti korisnika ili teške ozljede korisnika nastale zbog nesretnog slučaja
b) teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ili teške ozljede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu nastale zbog nesretnog slučaja 
c) elementarne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva
d) smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njim živio u zajedničkom kućanstvu 
e) novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva mjesečno po članu zajendičkog kućanstva iznose manje od 25% posto od utvrđene proračunske osnovice

Jednokratnu novčanu pomoć korisnici mogu ostvariti jedanput u jednoj kalendarskoj godini. 
Dvije su iznimke:
1) u jednoj kalendarskoj godini se može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć više puta samo za situaciju smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njim živio u zajedničkom kućanstvu, iako su već ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć u tijeku jedne kalendarske godine.

2) pravo na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba može se ostvariti na temelju odluke ministra, na prijedlog povjerenstva bez provođenja upravnog postupka

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za pravo na jednokratnu novčanu pomoć:

Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Branitelji i njihove obitelji/Civilne žrtve rata

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • 07-15 h
Cijena

besplatna