Usluga

ZAHTJEV RODITELJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBITELJSKU INVALIDNINU

Opis usluge

Pravo na obiteljsku invalidninu po članku 72. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji imaju: 

  • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog  branitelja iz Domovinskog rata 
  • članovi uže i šire obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I do IV skupine koji je do smrti koristio doplatak za njegu i pomoć druge osobe pod uvjetima i  u iznosu propisanima ovim Zakonom.

Pravo na obiteljsku invalidninu pod uvjetima iz ovoga Zakonu ostvaruju se i po članku 77. ovoga Zakona, te ga ostvaraju:

  • roditelji umrlog hrvatskog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I do IV skupine koji je do smrti koristio doplatak za njegu i pomoć druge osobe ako ni jedan član uže obitelji ne koristi to pravo i ako im je on bio jedino dijete.

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za pravo na obiteljsku invalidninu: 

Zahtjev roditelja za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu

Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Branitelji i njihove obitelji/Civilne žrtve rata

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • 07-15 h
Cijena

besplatna