Usluga

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

Opis usluge

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada, za potrebe radnog mjesta na kojem osoba s invaliditetom radi.

Zavod sufinancira troškove obrazovanja koji traju najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Zavoda na temelju obrazloženog zahtjeva.

Poslodavac nema pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja za programe obrazovanja koji su završeni ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Zavod ovisno o veličini poslodavca sufinancira 50% - 70% troškova obrazovanja, u troškove obrazovanja ubrajaju se; upisnina, trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj.

Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosi se Zavodu na Obrascu Z-OBR, a uz obrazac zahtjeva se prilažu: tablica proračuna OBR-1, Obrazac Izjava o suglasnosti I-OBR te Obrazac Procjena potrebe obrazovanja PP-OBR

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova obrazovanja uz popratnu dokumentaciju:

Obrazac Z-OBR

Tablica izračuna: OBR-1

Obrazac I-OBR

Obrazac PP-OBR

Usluga obuhvaća

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja

Novčana davanja

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna