Usluga

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA - TEHNIČKA PRILAGODBA

Opis usluge

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, te integrativna radionica i zaštitna radionica može za zapošljavanje osobe s invaliditetom kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto, ostvariti pravo na sufinanciranja troškova razumne prilagodbe uvjet rada, ako je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za za jednu osobu s invaliditetom.

Zahtjev za sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada -  tehnička prilagodba podnosi se Zavodu na Obrascu Z-PUR

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada - tehnička prilagodba:

Obrazac Z-PUR


Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Ostale materijalne pomoći

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna