Usluga

ZAHTJEV ZA NAKNADU U VISINI DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJE I DOPRINOSA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU

Opis usluge

Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote, te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika među kojima su osobe s invaliditetom, može ostvariti pravo na naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu za svaku osobu s invaliditetom koja je zaposlena izvan/iznad propisane kvote, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Naknadu za doprinose ne može ostvariti na svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, integrativna i zaštitna radionica i poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi.

Pravo na naknadu za doprinose ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva, koji se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva fubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

Zahtjev za naknadu za doprinose podnosi se na obrascu Z-DOP, te uz obrazac zahtjeva poslodavac mora priložiti tablicu izračuna DOP-1 (dokaz da je osobi za koju se traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju isplaćeni pripadajući doprinosi, porezi i prirezi i dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva na naknadu za doprinose:

Obrazac Z-DOP

Tablica izračuna: DOP-1

Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna