Usluga

ZAHTJEV ZA POTPORU ZA ODRŽIVOST SAMOZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Opis usluge

Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može na svoje ime ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

Potpora za samozapošljavanje se isplaćuje u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

Pravo na potporu za samozapošljavanje ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva, koji se podnosi u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži potpora za samozapošljavanje. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na potporu za samozapošljavanje za traženo razdoblje.

Zahtjev za potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom podnosi se Zavodu na Obrascu Z-POS, a uz obrazac zahtjeva poslodavac obvezno mora priložiti dokaz da nema dugovanja prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi i dokaz o samozapošljavanju, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana iz kojeg se može utvrditi da se radi o samozapošljavanju osobe s invaliditetom sukladno čl. 11. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom:

Obrazac Z-POS


Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna