Usluga

ZAHTJEV ZA NOVČANU NAGRADU ZA ZAPOŠLJAVANJE IZVAN KVOTE

Opis usluge

Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavci koji zapošljavaju manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za svakog radnika s invaliditetom koji predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje najduže 12 mjeseci kontinuirano za pojedinu osobu s invaliditetom koju zapošljava izvan kvote.

U kvotu se ubrajaju osobe s invaliditetom koje imaju ugovor o radu s ranijim datumom, dok novčanu nagradu za prekoračenje kvote poslodavci mogu ostvariti za osobe s invaliditetom koje imaju ugovor o radu s kasnijim datumom.

Ovaj poticaj ne može ostvariti u svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

Zahtjev za novčanu nagradu podnosi se Zavodu na Obrascu Z-Nagrada, a uz obrazac zahtjeva poslodavac obvezno mora priložiti dokaz da je podmirio novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi.

Rok za podnošenje zahtjeva za novčanu nagradu za određeni mjesec je najkasnije do 20. dana slijedećeg mjeseca, a istekom toga roka poslodavac gubi pravo na novčanu nagradu za taj mjesec.

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote:

Obrazac Z-Nagrada


Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna