Usluga

PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Opis usluge

Dolazak na sud, naročito prvi put, stresno je iskustvo, pogotovo za osobu koja je već ranije traumatizirana time što je svjedočila ili bila žrtva počinjenog kaznenog djela. Usluga podrške žrtvama i svjedocima podrazumijeva:

  • pružanje emocionalne podrške svjedocima/žrtvama prije, tijekom i nakon sudskog postupka 
  • pružanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama te članovima njihovih obitelji 
  • povjerljiv razgovor sa ciljem smanjenja stresa i nelagode zbog davanja iskaza na sudu 
  • praktične informacije o pravima i dužnostima svjedoka/žrtve, što svjedoka/žrtvu očekuje na sudu, tijek sudskog postupka, tko su stranke u postupku i njihova uloga 
  • informiranje o stručnoj pomoći i upućivanje na druge institucije ovisno o potrebama svjedoka/žrtve
Na niže navedenom linku možete preuzeti Priručnik za žrtve kaznenih djela


Kontakti ostalih institucija/ustanova/organizacija kojima se možete obratiti:

116 006

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih dijela i prekršaja

radnim danom od 08-20 h

116 000

Nacionalni broj za prijavu nestale djece

Centar za nestalu i zlostavljanju djecu

svaki dan od

0-24 h

116 111

Hrabri telefon za djecu

radnim danom od

09-20 h

0800 0800

Hrabri telefon za roditelje

Radnim danom od

09-20 h

0800 77 99

SOS linija za suzbijanje trgovanja ljudima

svaki dan od

10-18 h

0800 55 44

Žensko savjetovalište za žrtve nasilja

Autonomna ženska kuća Zagreb

radnim danom od

11-17 h

0800 655 222

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

Ženska pomoć sada

svaki dan od

0-24 h

0800 200 144

Besplatna pravna pomoć žrtvama nasilja u obitelji

B.a.B.e.

radnim danom od

09-15 h

01 6119 444

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ženska soba

radnim danom od

10-17 h

01 48 28 888

Psihološka pomoć

Psihološki centar TESA

radnim danom od

10-22 h

01 48 33 888

Plavi telefon

radnim danom od

09-21 h

01 4811 320

Besplatna pravna pomoć

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

radnim danom od

10-12, sri i čet 17-19 h

01 2376 470

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida

KBC Zagreb

svaki dan od

0-24 h

 

Kontakti pojedinih udruga, državnih ustanova i institucija koji pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć na području RH

Popis udruga, državnih ustanova i institucija u Splitsko-dalmatinskoj županiji:

BIJELI KRUG HRVATSKE - UDRUGA ZA POMOĆ ŽRTVAMA

CARITAS NADBISKUPIJE SPLIT - SKLONIŠTE ZA ŽENE I DJECU, ŽRTVE OBITELJSKOG  NASILJA

CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata
Adresa: Gundulićeva 3, Split
Telefon: 021/ 480-669
Radno vrijeme: pon-pet 16-18 h

DOMINE

MENTOR

UDRUGA "MI"

UDRUGA MOST

OBITELJSKI CENTAR SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
Podružnica Centra za socijalnu skrb Split, koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji
Adresa: Trg Franje Tuđmana 3, Split
Telefon: 021/ 384-364
E-mail: savjet@obiteljskicentar-sdz.hr

REGIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU SPLIT, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU SPLIT (KBC SPLIT)
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica)
Nadležan za područje; Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Zadarske i Šibensko-kninske županije
Adresa: Šoltanska 1
Telefon: 021/ 557-507

SAVJETOVALIŠTE LANTERNA - MAKARSKA

UOSIS - UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SPLIT

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (NZJZ SDŽ)
Služba za mentalno zdravlje
Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja; savjetodavni rad za pojedince i njihove obitelji (nije potrebna uputnica)

DALMATINSKI ODBOR SOLIDARNOSTI - DOS

PRAVNA KLINIKA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU

SRMA SINJ - UDRUGA ZA CIVILNO DRUŠTVO I KVALITETU ŽIVLJENJA

URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT (UKLJUČUJUĆI PODRUŽNICE)

Usluga obuhvaća

Psihosocijalna podrška

Savjetovanje i pomaganje

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Žrtve nasilja

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • 07:30-15:30 h
Cijena

besplatna