Usluga

NOVČANA NAKNADA ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA

Opis usluge

O pravu na novčanu naknadu za žrtve kaznenih djela odlučuje Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Žrtva može ostvariti pravo na naknadu troškova liječenja do iznosa zdravstvenog standarda (odnosi se samo na osobe koje nemaju obvezno zdravstveno osiguranje) i izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn

Bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5.000,00 kn.

Informacije o pravu na naknadu dužne su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi.

Detaljne informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu:

Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Žrtve nasilja

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • 07:30-15:30 h
Cijena

besplatna