Sve Usluge

Pretraži usluge

PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji može ostvariti:-korisnik koji ......

uputnica / rješenje
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Korisnik s prebivalištem u Gradu Splitu, koji ispunjava uvjet prihoda i koji se nađe u izuzetno teškoj zdravstve......

uputnica / rješenje
NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici ZMN. Naknada za troškove stanova......

uputnica / rješenje
POMOĆ U DOŠKOLOVANJU/PREKVALIFIKACIJI RADI ZAPOŠLJAVANJA
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Korisnik s prebivalištem u Gradu Splitu može ostvariti pravo na novčanu potporu u najvišem iznosu do 5000,00 ku......

uputnica / rješenje
POMOĆ ZA NABAVKU ORTOPEDSKOG ILI DRUGOG POMAGALA OSOBAMA SA INVALIDITETOM
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Osobama s 80% i većim invaliditetom s prebivalištem na području Grada Splita  omogućava se novčana potpora......

uputnica / rješenje
SUBVENCIJA USLUGA POMOĆI I NJEGE U KUĆI
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo na subvenciju usluge pomoći i njege u kući, u visini najviše do 800,00 kuna mjesečno, može ostvar......

uputnica / rješenje
SUBVENCIJA USLUGA ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA ZA OSOBE S INVALIDITETOM
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Osobe s invaliditetom s prebivalištem u Gradu Splitu koje se kreću pomoću invalidskih kolica i osobe s teškim mo......

uputnica / rješenje
NAKNADA KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Korisnici osobne invalidnine Centra s prebivalištem u Gradu Splitu ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu o......

uputnica / rješenje
NAKNADE UMIROVLJENICIMA
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Umirovljenici s prebivalištem u Gradu Splitu, ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu prema slijedećim kriterijima:...

uputnica / rješenje
KLUB MLADIH
UDRUGA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM SRCE SPLIT

Okupljanje mladih osoba s invaliditetom i raspravljanje o aktualmin temama za mlade. Besplato za članove udruge....

besplatna