Sve Usluge

Pretraži usluge

TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA
UDRUGA DUGA

Vještine poput rješavanja konflikata, uspostavljanja intimnosti, kontrole vlastitih ponašanja i emocija, komunikac......

besplatna
SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU I RODITELJE
UDRUGA DUGA

Savjetovalište za djecu i roditelje pomaže u situacijama kada ne nailazimo na podršku, razumijevanje u užoj sredi......

besplatna
POMOĆ U UČENJU
UDRUGA DUGA

Pomoć u učenju za predmete: matematika, hrvatski i engleski jezik za osnovnu školu. Program je nami......

besplatna
PRAKTIČNA RESOCIJALIZACIJA
CENTAR ZA RESOCIJALIZACIJU GRAD NA GORI

Ova us......

besplatna
SAVJETOVANJE I INFORMIRANJE OVISNIKA
CENTAR ZA RESOCIJALIZACIJU GRAD NA GORI

Svrha savjetovanja je pružiti pomoć svima koji se nalaze u bilo kojem problemu ovisnosti ili jednostavno žele biti......

besplatna
PODRŠKA ZA DJECU I MLADE S PROBLEMIMA U PONAŠANJU
UDRUGA MOST

POP PROGRAM (selektivna prevencija) je program u sklopu kojeg stručnjaci i mladi ......

besplatna
SOCIJALNA SAMOPOSLUGA ZA BESKUĆNIKE
UDRUGA MOST

Socijalna samoposluga Solidarnost Split je namijenjena beskućnicima te građanima......

besplatna
POMOĆ U KUĆI
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SINJ

Pomoć osobama starije životne dobi u spremanju, odlasku po lijekove itd....

besplatna
RADIONICE SA MLADIMA
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SINJ

Edukacija mladih za volontiranje u Crvenom križu ...

besplatna
SOCIJALNA SAMOPOSLUGA
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SINJ

Podjela namirnica hrane i higijene na području djelovanja po dogovoru....

besplatna
POMOĆ U OSNOVNIM ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I HIGIJENSKIM POTREPŠTINAMA
UDRUGA CENTAR ZA NEROĐENI ŽIVOT-BETLEHEM SPLIT

Pomoć samohranim majkama i trudnicama koje nisu smještene u kući u obliku hrane i higijene. Samohrane majke imaju mogućnost uključiti se u rad......

besplatna
SAVJETOVANJE I PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA
UDRUGA CENTAR ZA NEROĐENI ŽIVOT-BETLEHEM SPLIT

Grupna i individualna savjetovanja samohranim majkama i trudnicama koje su pod pritiskom abortusa od strane obitelji i partnera. Savjetovanja obavljaj......

besplatna
SMJEŠTAJ TRUDNICA, SAMOHRANIH MAJKI I DJECE
UDRUGA CENTAR ZA NEROĐENI ŽIVOT-BETLEHEM SPLIT

Smještaj i skrb o trudnicama i samohranim majkama i njihove djece do godine dana starosti koje se nađu u teškim životnim prilikama u Kaštel No......

besplatna
HUMANITARNE AKCIJE
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SOLIN

Dobrovoljno darivanje krvi, akcija mjerenja tlaka i šećera, posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala, rad s mladima, djelovanje u katastrof......

besplatna
PRIJEVOZ DJECE S POSEBNIM POTREBAMA U NASTAVI/PRIJEVOZ INVALIDA
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SOLIN

Organizirani prijevoz učenika s posebnim potrebama s područja Grada Solina. Program obuhvaća djecu koju je potrebno preuzeti ispred doma u kojem......

besplatna