Pružatelj usluge: 

AGAPE- Udruga osoba s invaliditetom

Opis pružatelja:

Neprofitna i nevladina smo udruga koja obavlja socijalno-humanitarnu djelatnost od važnostiza osobe s invaliditetom. Djeluje na području Grada Omiša, te Općina Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje i Podstrana. Vizija Udruge je izgrađen društveno-gospodarski sustav u kojemu će se osobe s invaliditetom, kao subjekt s izjednačenim mogućnostima, tretirati tako da će se u radu i socijalnoj skrbi uvažavati njihove potrebe i poštovati njihovo ljudsko dostojanstvo.

Sektor:

Civilni sektor

Cijena usluge:

Besplatna

Adresa: Obala gusara 4, Omiš

Kontakt: 021/ 864 478

Email: agape@udruga-agape.hr

Web: http://udruga-agape.hr/

Tagovi: Omiš, invaliditet, invalidi, pomoć u kući, osobni asistent, pomoćnik u nastavi, cerebralna paraliza, dječja paraliza, reumatoidni artritis, hemiplegija, osobe s invaliditetom, medicinska gimnastika, prijevoz, pravne usluge, teškoće u razvoju, pravna pomoć, posebne potrebe, rehabilitacija, tjelesna oštećenja