Pružatelj usluge: 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Područna služba u Splitu

Opis pružatelja:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je javna ustanova osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju. Pravni je slijednik svih prijašnjih institucija čija povijest datira od 1922.g., kada je osnovan Središnji ured za osiguranje radnika u Zagrebu.

Djelatnost Zavoda prema Zakonu o mirovinskom osiguranju je provedba obveznog mirovinskog osiguranja (I. stup mirovinskog osiguranja) u okviru kojega se osiguranicima, na načelima solidarnosti i uzajamnosti, osiguravaju prava za slučaj starosti, invalidnosti i tjelesnog oštećenja, a članovima njihovih obitelji prava za slučaj smrti osiguranika, odnosno korisnika mirovine.

Zavod ima svojstvo pravne osobe čija je djelatnost, ustrojstvo, upravljanje i rukovođenje regulirano Zakonom i Statutom Zavoda, u rješavanju o pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja ima javne ovlasti, posluje samostalno te ga predstavlja i zastupa ravnatelj. Središnja služba je u Zagrebu, dok po teritorijalnom ustrojstvu, Područna služba u Splitu je nadležna za područje Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Šibensko-kninske županije i Zadarske županije.

Sektor:

Javni sektor

Cijena usluge:

Besplatna

Adresa: Obala kneza Branimira 15, Split

Kontakt: 021/310-857; Ured predstojnika – Željko Ljubičić

Email: zeljko.ljubicic@mirovinsko.hr   split@mirovinsko.hr

Web: https://www.mirovinsko.hr/default.aspx

Tagovi: tjelesno oštećenje, novčana naknada, invalidnost, dječji doplatak