Invaliditet – Pomoć u kući i radna terapija

Socijalne usluge za osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima

Invaliditet – Pomoć u kući i radna terapija

Cor Aureum

Naziv: Cor Aureum
Adresa: Ul. Hrvatskog preporoda 5, 21420 Bol
Kontakt: 095 865 20 60
Email: domcoraureum@gmail.com
Web: https://coraureum.com/

Društvo multipleskleroze Split

Naziv: Društvo multipleskleroze Split
Adresa: Borisa Papandopula 3, 21000 Split
Kontakt: 021/468 225
Email: dms_split@sdmsh.hr
Web: http://www.multipla-split.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/multiplasplit/

Udruga Osjet

Naziv: Osjet-Udruga gluhoslijepih grada Splita
Adresa: Poljička cesta 19, 21000 Split
Kontakt: 021/345 087, 091 1524 252
Email: ugsosplit@gmail.com
Web: http://osjet.org/

Udruga Sunce

Naziv: Sunce- Udruga osoba s invaliditetom -Makarska
Adresa: Kralja Petra Krešimira IV broj 9, 21300 Makarska
Kontakt: 021/616 660
Email: sunceudruga@gmail.com
Web: http://sunce-udruga.hr/

Udruga UTIS

Naziv: UTIS - Udruga tjelesnih invalida Sinj
Adresa: Luka 15, 21230 Sinj
Kontakt: 021/660-070
Email: utis.sinj@st.t-com.hr
Web: http://utis.hr/

Udruga Zvono

Naziv: ZVONO-Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Zvono
Adresa: Mosećka ul. 70, 21000 Split
Kontakt: 021/502 249
Email: zvono@st.t-com.hr
Web: http://zvoncic.hr/

Županijska udruga slijepih

Naziv: Županijska udruga slijepih
Adresa: Zagrebačka 17, 21000 Split
Kontakt: 021/483 658; 021/483 655
Email: split@udrugaslijepih.hr
Web: http://www.udrugaslijepih.hr/