Invaliditet – Rehabilitacija i oporavak

Socijalne usluge za osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima

Invaliditet – Rehabilitacija i oporavak

Centar za autizam Split

Naziv: Centar za autizam Split
Adresa: Ivana Rendića 6, 21000 Split
Kontakt: 021 384 135
Email: info@cza-split.hr
Web: http://www.cza-split.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/Centar-za-autizam-Split-318085778942316/?ref=page_internal

Cor Aureum

Naziv: Cor Aureum
Adresa: Ul. Hrvatskog preporoda 5, 21420 Bol
Kontakt: 095 865 20 60
Email: domcoraureum@gmail.com
Web: https://coraureum.com/

Cor Bonum

Naziv: Cor Bonum
Adresa: Cesta Mutogras 71, 21312 Podstrana
Kontakt: 021 330 026; 095 583 8499, 091 898 3506
Email: cor@corbonum.hr

Društvo multipleskleroze Split

Naziv: Društvo multipleskleroze Split
Adresa: Borisa Papandopula 3, 21000 Split
Kontakt: 021/468 225
Email: dms_split@sdmsh.hr
Web: http://www.multipla-split.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/multiplasplit/

Udruga Osjet

Naziv: Osjet-Udruga gluhoslijepih grada Splita
Adresa: Poljička cesta 19, 21000 Split
Kontakt: 021/345 087, 091 1524 252
Email: ugsosplit@gmail.com
Web: http://osjet.org/

Udruga Sunce

Naziv: Sunce- Udruga osoba s invaliditetom -Makarska
Adresa: Kralja Petra Krešimira IV broj 9, 21300 Makarska
Kontakt: 021/616 660
Email: sunceudruga@gmail.com
Web: http://sunce-udruga.hr/