Kronične bolesti – Rehabilitacija i oporavak

Socijalne usluge za osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima

Kronične bolesti – Rehabilitacija i oporavak

Cor Bonum

Naziv: Cor Bonum
Adresa: Cesta Mutogras 71, 21312 Podstrana
Kontakt: 021 330 026; 095 583 8499, 091 898 3506
Email: cor@corbonum.hr

Klub Sanus

Naziv: Klub Sanus- Klub roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti
Adresa: Iločka 6, 21000 Split
Kontakt: 021/538 804
Email: sanus@st.t-com.hr
Web: http://www.sanus.hr/

Klub žena liječenih na dojci

Naziv: Klub žena liječenih na dojci
Adresa: Kroz Smrdečac 23, 21000 Split
Kontakt: 091 173 9794
Email: klub-zena-lijecenih-na-dojci@st.t-com.hr
Web: http://www.klubzenalijecenihnadojcisplit.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/KlubZenaLijecenihNaDojciSplit/

Udruga – Vita Plus

Naziv: Vita Plus- Udruga za palijativnu skrb i mentalno zdravlje
Adresa: Mišina 28, 21000 Split
Kontakt: 091 200 8994; 091 377 4434
Email: info@vitaplus.hr
Web: http://vitaplus.hr/

Ustanova DES

Naziv: Ustanova DES
Adresa: 114 brigade br. 14. 21000 Split
Kontakt: 021/430 555
Email: info@des.hr
Web: http://des.hr/naslovnica