Obiteljski centar djeluje kao podružnica Centra za socijalnu skrb Split , korisnici su stanovnici Splitsko – dalmatinske županije. Pravni status kao i područje rada određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi, koji navodi slijedeće:

  • obavlja  poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose

  • razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima

  • razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima

  • organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja

  • obiteljsku medijaciju

  • poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva

  • poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

Stručni tim

MAJA LIPANOVIĆ, prof psihologije
Predstojnica Podružnice
maja.lipanovic@obiteljskicentar-sdz.hr

BLAŽENKA KLARIĆ, magistra socijalnog rada
sveučilišna specijalistica obiteljske medijacije
blazenka.klaric@obiteljskicentar-sdz.hr

JELENA MARTINOVIĆ, prof psihologije
sveučilišna specijalistica obiteljske medijacije
jelena.martinovic@socskrb.hr

JOSIPA MILOVIĆ, magistra psihologije
josipa.milovic@obiteljskicentar-sdz.hr

O nama