Podrška djeci s teškoćama u razvoju – otežana glasovno-govorna komunikacija

Socijalne usluge za djecu

Podrška djeci s teškoćama u razvoju – otežana glasovno-govorna komunikacija2020-09-04T09:30:14+02:00

Udruga Dyxy

Naziv: Udruga Dyxy- Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja
Adresa: Matoševa 29, Split
Kontakt: 021/384 277, 098 138 0693
Email: dyxyudruga@gmail.com
Web: http://udruga-dyxy.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/Udruga-DYXY-135726673149379/

Udruga Tobolac

Naziv: Tobolac-Udruga udomitelja i posvojitelja djece
Adresa: Doverska 9
Kontakt: 098 134 5075
Email: udruga.tobolac@gmail.com
Web: http://udomitelji-djece-tobolac.hr/

Go to Top