Pružatelj usluge: 

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Splitu

Opis pružatelja:

Pravna klinika je prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći organizacijska jedinica Pravnog fakulteta koja u skladu sa svojim općim aktima pruža primarnu pravnu pomoć. Surađuje sa raznim udrugama civilnog društva i studentskim udrugama.

Sektor:

Javni sektor

Cijena usluge:

Besplatna

Adresa: Domovinskog rata 8, (kabinet 28) Split

Kontakt: 021/393 591

Email: info.pravnaklinika@gmail.com

Web: http://pravnaklinika.unist.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/pravnaklinikasplit

Tagovi: pravna pomoć, besplatna pravna pomoć