Pravna podrška

Socijalne usluge za ostale ranjive skupine

Pravna podrška

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Splitu

Naziv: Pravna klinika Pravnog fakulteta u Splitu
Adresa: Domovinskog rata 8, (kabinet 28), 21000 Split
Kontakt: 021/393 591
Email: info.pravnaklinika@gmail.com
Web: http://pravnaklinika.unist.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/pravnaklinikasplit

Ustanova DES

Naziv: Ustanova DES
Adresa: 114 brigade br. 14. 21000 Split
Kontakt: 021/430 555
Email: info@des.hr
Web: http://des.hr/naslovnica